JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI

Język angielski dzieci dla dzieci i nastolatków – zajęcia w OPTIMIE prowadzone są w dynamiczny, dostosowany do  temperamentu  młodych  ludzi,  sposób. Zakres  tematyczny  obejmuje kwestie związane z życiem codziennym, mediami i multimediami, sportem, podróżami. W toku konwersacji uczestnicy doskonalą sprawności komunikacyjne i poszerzają zasób leksykalny. Jakkolwiek dbamy o to, by słuchacze nabywali konkretne umiejętności i wiedzę, unikamy sytuacji stresujących. Wykorzystujemy techniki gier, zabawy, sięgamy do utworów muzycznych i nagrań wideo. Przyjazna atmosfera na tworzona przez lektora jest bardzo ważna, ponieważ sprzyja szybkim postępom uczenia się. Na koniec etapu kształcenia wystawiamy certyfikaty z określeniem poziomu umiejętności.

Język angielski dla dzieci

Zajęcia ON-LINE odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut (lub w innej formule organizacyjnej, bowiem staramy się dostosować do potrzeb ucznia).

Język angielski dla dzieci – indywidualne zajęcia on-line zapewniają wysoką efektywność kształcenia i oszczędność czasu.

Dojazd na zajęcia stacjonarne często pochłaniał dwa razy tyle czasu, ile trwała lekcja. Teraz, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, ten czas można wykorzystać lepiej. Podczas zajęć obowiązkowo korzystamy z kamerki, aby uwaga dziecka skupiona była na interakcji z nauczycielem.

OPTIMA – UCZYMY Z PRZYJEMNOŚCIĄ!

Jeśli zapiszesz się do Optimy, to o takich rzeczach będziemy rozmawiać na zajęciach:

  • Does your friend read books and when?
  • How people communicate while talking to foreigners?
  • Are we responsible for the animals ?
  • Are people nice when they help others?
  • Who is a good person?
  • What sport do you do and why?
  • What job do you want to have in future?
  • What is important when you sing?

Kursy dla młodzieży – KLIKNIJ TUTAJ